Hạng mục thi công

Bản mã, hộp đầu cọc và sản phẩm kim khí

  • CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG TÂN PHƯƠNG NAM Chuyên sản xuất bản mã, hộp đầu cọc với đầy đủ các loại kích cỡ đảm bảo yêu cầu chất lượng công trình.

    Chúng tôi xin giới thiệu 1 vài hình ảnh Bản mã, Hộp đầu cọc, Sản phẩm kim khí:


    Hình ảnh bản mã


    Hình ảnh hộp đầu cọc

    Với công nghệ hiện đại các loại sản phẩm công ty chúng tôi luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo yêu cầu các dự án công trình.